یادبود کاندیداها بر روی اموال‌عمومی شهرستان کازرون! (گزارش تصویری)

انتخابات باشکوه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، در شهرستان کازرون در حالی به پایان رسید که انبوهی از کاغذ و پوستر تبلیغاتی کاندیداها در برخی از خیابانها و معابر و اموال عمومی، زیبایی محیط شهری را نشانه گرفته است.

entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (1) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (2) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (3) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (4) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (5) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (6) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (7) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (8) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (9) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (10) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (13) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (14) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (15) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (11) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (12) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (16) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (17) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (18) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (19) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (20) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (21) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (22) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (23) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (24) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (25) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (26) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (27) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (28) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (29) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (30) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (31) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (32) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (33) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (34) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (35) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (36) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (37) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (38) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (39) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (40) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (41) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (42) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (43) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (44) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (45) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (46) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (47) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (48) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (49) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (50) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (51) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (52) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (53) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (54) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (55) entekhabat94 kazeroon-takhrib divar (56)

 

تصاویر از آقای علیرضا گلچین

golchin alireza

نظرات بینندگان تعداد نظرات بدون دیدگاه

اولین نظر را شما بنویسید و آغاز گر بحث باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مصاحبه
فراتر از کازرون