مصاحبه
دیگران میخوانند
فراتر از کازرون

ریسک سکته قلبی را چگونه کاهش دهیم؟

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد «وزنه زدن» به میزان کمتر از یک ساعت در هفته خطر حمله قلبی را ۴۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد اما ادامه این فعالیت بیش از یک ساعت فایده خاصی نخواهد داشت.

فیلم