مصاحبه
فراتر از کازرون

غذایی برای درمان دردهای مفصلی

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی غذا را در بهبود درد‌های مفصلی و پیشگیری از سرماخوردگی در فصل سرد سال موثر دانست.

فیلم