مصاحبه
فراتر از کازرون

آیا دخانیات فشار خون را افزایش می دهد؟

مدیرگروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به افزایش دو تا هشت برابری، احتمال به وجود آمدن پلاک در داخل عروق به دلیل مصرف هر نوع دخانیات هشدار داد.

فیلم