مصاحبه
فراتر از کازرون

کاهش کلسترول با این دمنوش های گیاهی

افزودن چای های گیاهی به این برنامه های غذایی به طور قطع انتخابی مفید برای سلامت شما خواهد بود. در ادامه با چهار نوع چای که می توانند به کنترل شرایط کلسترول کمک کنند، بیشتر آشنا می شویم

فیلم